1.2 Tekst wijzigen

U kunt tekst en opmaak direct wijzigen onder het tabblad "Website". De nieuwe tekst verschijnt op de plaats van de knipperende cursor. Klik in de tekst om de cursor te plaatsen en nieuwe tekst toe te voegen.

Cursor plaatsen en typen

 1. Klik in de tekst van de website om de cursor te plaatsen.
 2. Nieuwe tekst kan direct in de pagina getypt worden.
 3. Tekst verwijderen: selecteer tekst en gebruik de DELETE-toets of BACKSPACE-toets.
 4. Met de [Enter] begin je een nieuwe alinea.
 5. Met [Shift-Enter] begin je een nieuwe regel.
 6. Klik op "pagina bewaren" om de wijzigingen op te slaan.


Let op de "knipperende cursor", want daar gebeuren de wijzigingen en invoegingen.

Tekstopmaak wijzigen

Een pagina is opgebouwd uit kopteksten en normale tekst. In normale tekst kunnen onderdelen vet en cursief worden gemaakt en opsommingen worden gebruikt.

 1. Plaats de tekstcursor in de regel waarvan de opmaak gewijzigd moet worden.
 2. Voor kopteksten en intro's: kies in de werkbalk in Tekstopmaak de nieuwe stijl.
 3. voor opsommingen: kies voor opsomming met bullets of cijfers .
 4. voor tekst vet of cursief: selecteer de tekst en klik vervolgens op vet of cursief .

Alinea of nieuwe regel toevoegen

Met de [Enter] begin je een nieuwe alinea en meestal (afhankelijk van de vormgeving/CSS) is er ruimte tussen twee alinea's. Met [Shift-Enter] spring je naar een nieuwe regel binnen dezelfde alinea.

Tekst kopiëren

Tekst kan gekopieerd worden vanuit andere programma's zoals MSWord en vanaf websites. Dit werkt het beste met eenvoudig opgemaakte teksten omdat anders de opmaakcodes soms fout vertaald worden. Soms is het handiger om de tekst eerst in een tekstprogramma zoals Kladblok te plaatsen en vandaaruit opnieuw te kopiëren, zodat de opmaakcodes verwijders zijn. Hyperlinks, kopjes en opsommingen worden meegekopiëerd.

Speciale tekens invoegen

 1. Plaats de tekstcursor.
 2. Klik in de werkbalk op "speciale tekens" om het dialoogvenster te openen.
 3. Klik in het venster op het in te voegen teken, het dialoogvenster blijft staan om meerdere tekens te kunnen invoegen.
 4. Sluit het dialoogvenster

Opmerking: Tekens die niet vermeld staan kunnen op verzoek worden toegevoegd (neem hiervoor contact op met support@ypos.nl).