1.3 Pagina's en menu

Onder het tabblad "Pagina's" kunt u de pagina's binnen uw website een logische structuur geven. U kunt pagina's aanmaken, beheren en in het menu opnemen. Alle eigenschappen van een pagian worden in één overzicht getoond: het menu, de bijbehorende pagina's (titel, adres en status), trefwoorden, bewerkingsdatum en aantal subpagina's.

Behalve de muis kun je ook de cursortoetsen gebruiken: omhoog/omlaag om door de pagina's te navigeren en links/rechts om naar hoger/dieper gelegen pagina's te gaan.

Nieuwe pagina

 1. Ga naar het tabblad "Pagina's" en klik op "nieuwe pagina" .
 2. Vul de titel in. WebEtui genereert automatisch het adres. Dit kan worden aangepast.
 3. Vul, indien gewenst, andere gegevens in en klik op "bewaren".

Pagina verwijderen

 1. Selecteer de pagina die verwijderd moet worden.
 2. Klik in de werkbalk op "pagina verwijderen" en bevestig.

Let op! Als een pagina verwijderd is, kan alleen nog een oudere versie uit de backups gehaald worden (via support@ypos.nl).

Pagina in het menu plaatsen

 1. Plaats een bestaande pagina in het menu met de "pagina in/uit menu" . Met een paar keer klikken doorloop je alle menu's.
 2. De volgorde van het menu kan worden gewijzigd door een pagina te verslepen naar een andere positie.
 3. Bij het aanmaken van een nieuwe pagina kan deze direct in een menu geplaatst worden.

Pagina-eigenschappen aanpassen

 1. Selecteer de pagina waarvan de eigenschappen aangepast moeten worden.
 2. Klik in de werkbalk op "pagina eigenschappen" .
 3. Pas de eigenschappen aan in het dialoogvenster en klik op "bewaren".

Uitleg velden:

Rating: bepaalt de volgorde van zoekresultaten en van de find functie.
Publicatiedatum: de datum waarop de pagina wordt aangemaakt, of als de datum in de toekomst is, de datum waarop de pagina "online" gaat.
Offline-datum: de datum (in de toekomst) waarop de pagina offline gaat.
Menu: naam van het menu waar de pagina onderdeel van is.
Korte titel: als deze titel is ingevuld wordt deze getoond in het menu i.p.v. de Titel.
Login beveiligd: deze pagina (en de subpagina's) zijn alleen toegankelijk na inloggen (zie extranet)
Redirect: deze pagina wordt nooit getoond, er wordt direct doorgeschakeld naar de genoemde pagina.

Pagina verplaatsen (knippen of dupliceren)

 1. Selecteer de pagina die verplaatst moet worden.
 2. Klik in de werkbalk op "knippen" of klik op "dupliceren"
 3. Ga naar de plaats in de structuur waar de pagina naartoe verplaatst moet worden en klik in de werkbalk op "plakken"

Pagina offline of online plaatsen

Met WebEtui 4 kunnen pagina's vanuit het pagina-overzicht offline of online worden gezet.

 1. Selecteer de pagina die offline of online gezet moet worden.
 2. Klik in de werkbalk op "offline plaatsen" of "online plaatsen" .

Een pagina op een vooraf ingestelde datum online of offline plaatsen gaat met "pagina eigenschappen".

 1. Selecteer de pagina die op een ingestelde datum offline of online gezet moet worden.
 2. Klik in de werkbalk op "pagina eigenschappen" .
 3. Op een toekomstige datum online zetten: vul achter publicatiedatum de gewenste datum (en tijd) in.
 4. Op een toekomstige datum offline zetten: vul achter offline-datum de gewenste datum (en tijd) in.

Het formaat voor datum en tijd is "dd-mm-jjjj uu:mm", bijvoorbeeld "24-02-2011 09:00".

Pagina in behandeling nemen (nieuw)

Met WebEtui 4 kunnen pagina's 'in behandeling worden genomen'. Dit houdt in dat deze offline worden gezet, maar wel online kunnen worden bewerkt door webredacteuren.

 1. Selecteer de pagina die in behandeling moet worden genomen.
 2. Klik in de werkbalk op "in behandeling nemen"

Informatie structureren

Een grote website kan snel uitgroeien tot honderden pagina's. Maak als redactie een duidelijke structuur en toegankelijke internetadressen door de pagina's een korte naam te geven en in te delen in mappen. Plaats belangrijke pagina's op ieder niveau in het menu. Hierdoor krijgt de website "Toegankelijke internetadressen". Iedere pagina heeft een internetadres. Het internetadres bevat de structuur van de website, de mappen worden gescheiden met een /-teken. Hoe meer mappen, hoe dieper gelegen de pagina.