2.1 XML/Tekst

De inhoud van iedere pagina wordt opgeslagen in XML/Tekst, een eenvoudig tekstformaat van XML-velden en wikitekst. Wijzigingen in de website kunt u ook maken in het XML/Tekst formaat, dit is direct zichtbaar in de website zelf. Bekijk hier de wikicodes.

XML/Tekst code aanpassen

De paginatekst kan worden opgevraagd en direct gewijzigd. Dit maakt het mogelijk om op een vereenvoudigde maar nog steeds krachtige manier pagina's te bewerken. Ook kan het worden gebruikt om geavanceerde functies toe te voegen aan pagina's die niet in WYSIWYG kunnen worden vermeld zoals invulformulieren, forum, database selecties, extra CSS classes en andere attributen.

  1. Klik onder XML/Tekst in de werkbalk op (paginatekst).
  2. Maak de gewenste wijzigingen in de XML/Tekst code.
  3. Klik op Tekst opslaan.

Structuur van de XML/Tekst-code

In het XML-formaat worden velden alsvolgt gecodeerd:

<veldnaam>
Hier de inhoud van het veld
</veldnaam>

Binnen een veld kunnen andere velden staan. Het veld <pagina> omsluit alle informatie voor een pagina. Binnen <pagina> is er één veld voor ieder vlak dat op de pagina door de redactie te wijzigen is. Welke en hoeveel vlakken/velden dit zijn wordt bepaald door de webdeveloper in het HTML template. In onderstaand voorbeeld zijn op iedere pagina de velden "middenkolom" en "rechterkolom" te wijzigen.

<pagina>(attribuut1="waarde" attribuut2="waarde" ...)
<middenkolom>
... (hier staat de pagina-inhoud)
</middenkolom>
<rechterkolom>
... (hier staat de vulling van de rechterkolom)
</rechterkolom>
</pagina>

Achter de <pagina> tag kunnen tussen ()-haken pagina-eigenschappen worden aangepast, waarvan sommigen niet via het Pagina's-venster aanpasbaar zijn.

Overerving van XML-velden

XML-velden in pagina's worden overerfd: lager gelegen niveaus (bijv. www.website.nl/niveau1/niveau2) krijgen automatisch de eigenschappen van het hoger gelegen niveau (bijv. www.website.nl/niveau1). Maar als aan het lager gelegen niveau een veld wordt toegevoegd wordt dat gebruikt in plaats van die van het hogergelegen bestand. Dit gegeven is belangrijk voor probleemoplossing als gedeelde elementen in bestanden (zoals het menu, een kader, de layout) onbedoeld verschillen tussen niveaus c.q. binnen een niveau.

Wiki tekstformaat

De inhoud van velden wordt gecodeerd in het eenvoudige wiki-tekstformaat. Het voordeel van dit formaat is dat het zo dicht mogelijk aansluit bij "platte tekst" en daardoor goed leesbaar en wijzigbaar is. Bekijk hier voorbeelden en uitleg over de wikicodes|geavanceerd/xmltekst/wikicodes].