2.5 Tabellen

Tabellen kunnen ingevoegd worden door het direct wijzigen van de XML/Tekst van de pagina.

Tabel invoegen

  1. Ga naar de pagina (onder tab "Website" of tab "Pagina's").
  2. Ga naar tab "XML/Tekst" en plaats de cursor.
  3. Plaats de wiki-code voor een tabel, zie het voorbeeld.

Voorbeeld: wiki-code voor tabel

||kolom A||kolom B||kolom C
|cel A1|cel B1|cel C1
|cel A2|cel B2|cel C2
|cel A3|cel B3|cel C3

Geeft deze tabel:

kolom Akolom Bkolom C
cel A1cel B1cel C1
cel A2cel B2cel C2
cel A3cel B3cel C3