2.3 Invulformulieren

De redactie kan op iedere pagina een invulformulier plaatsen en daarbij zelf bepalen welke velden gevraagd worden. Reacties op het invulformulier worden als e-mail verstuurd naar een of meer e-mailadres(sen) die bij het aanmaken van het formulier door de redactie zijn opgegeven. Alle reacties worden ook door WebEtui opgeslagen en zijn te bekijken en te wijzigen vanuit het redactie-overzicht.

Invulformulier maken

  1. Ga vanuit het redactie-overzicht naar Invulformulieren
  2. Klik op [Button nieuw formulier] (nieuw formulier)
  3. Geef het formulier een (bestands)naam, gebruik alleen kleine letters, cijfers en underscores. LET OP! de naam moet eindigen op .form.
  4. Zet de tekst (kopieer vanuit onderstaande Voorbeeldformulieren) de formulierdefinitie in het bestand.

De formulierdefinitie is opgebouwd uit 1 verplicht veld <formulier> met daarin de velden van het formulier en 1 of meer optionele velden <email> met daarin de tekst die per mail verstuurd wordt naar een op te geven e-mailadres, de invuller en/of de redactie.

Soort invulvelden

tekst

textarea

meerkeuze: list, radio, checkbox

Spam voorkomen met CAPTCHA

Reacties verzamelen per e-mail

Reacties beheren met WebEtui

Reacties/comments tonen op de website

Opt-in aanmeldingen voor een nieuwsbrief

Formulier plaatsen op een pagina

Aangemaakte formulieren kunnen via het XML/Tekst-venster in een pagina worden geplaatst als volgt:

  1. Open redactie-overzicht of de knop in de WYSIWYG-omgeving het onderdeel Pagina's, selecteer een pagina met uw muis en klik op (tekst wijzigen) om de XML/Tekst-code te wijzigen.
  2. Neem vervolgens op een lege regel in de pagina de code [WebEtui::form(formuliernaam)] op. Op deze plaats binnen de pagina verschijnt het formulier met de naam "formuliernaam".
  3. Klik op Tekst opslaan.

Voorbeeldformulieren

Een invulformulier wordt in WebEtui onafhankelijk van de pagina gedefinieerd, zodat het later op meerdere pagina's gebruikt kan worden. In het formulier staat minimaal het XML-veld <formulier> en optioneel de velden <email> en <bedankt>. In het veld <formulier> wordt het formulier gedefinieerd. Het veld <email> bevat de tekst van de e-mail die verzonden wordt als een bezoeker een formulier verzend en het veld <bedankt> bevat de bedankttekst die op de plaats van het formulier in de website verschijnt.

Voorbeeld 1: vraag naam en e-mailadres:

<formulier>
Geef hier uw naam
En hier uw e-mailadres
</formulier>

In dit formulier staan twee tekstvelden. Als een bezoeker dit formulier invult krijgt de redactie een e-mail met de volgende inhoud:

From:webetui@website.nl
To:redactie@website.nl
Subject:reactie op formulier nieuwsbrief/aanmelden

Geef hier uw naam=>Ronald Werring
En hier uw e-mailadres=>ronald@ypos.nl

Tevens wordt aan het bestand formulier.reacties de volgende reactie toegevoegd:

<reactie>(datum="06-03-2007 10:59")
Geef hier uw naam = Ronald Werring
En hier uw e-mailadres = ronald@ypos.nl
</reactie>

Voorbeeld 2: uitgebreider formulier met textarea, checkboxen en radiobuttons.

<formulier>
Uw naam*
Uw e-mailadres*
Uw reactie*(type="textarea")
Type organisatie|profit|non-profit|onderwijs
Hobbies(1 of meer)|muziek|reizen|lezen|sporten
</formulier>

In dit formulier wordt een groter invulvak (een textarea) met meerdere regels getoond voor "Uw reactie". (De backslash \ hoeft niet getypt te worden.) Voor het veld "Type organisatie" kan gekozen worden uit 1 van de 3 opties profit, non-profit en onderwijs. Dit wordt getoond als radiobuttons. Je kunt dit ook als dropdown-selectlijst tonen met het attribuut type="list". Voor het laatste veld kunnen meerdere opties

worden gekozen, hier worden checkboxen getoond.
Een * achter de naam van een veld betekent dat het veld verplicht moet worden ingevuld, hierop wordt automatisch gecontroleerd.

Een alternatief voor is het attribuut req="1".

Voorbeeld 3: vraag naam en e-mailadres, met eigen bedanktpagina en email naar invuller.

<formulier>
Geef hier uw naam
En hier uw e-mailadres
</formulier>
<bedankt>
Beste [naam],
Bedankt voor uw aanmelding.
</bedankt>

<email>
Beste [naam],
Bedankt voor uw aanmelding voor onze cursus.
</email>

Naast <formulier> kun je in een formulier.form

bestand ook vastleggen welke tekst op het scherm in de plaats van het formulier verschijnt als het formulier goed is ingevuld en verzonden.

Deze tekst staat tussen
<bedankt>

en
</bedankt>

. In deze tekst kunnen [variabele] gebruikt worden die vervangen worden door de inhoud van het betreffende veld.
Met <email> ... </email> kan een te verzenden e-mail worden gespecificeerd. Zie bovenstaand voorbeeld 3. Als <email> niet wordt gespecificeerd wordt een standaard e-mail naar het standaard e-mailadres WebEtui::conf::EMAIL gestuurd.

Voorbeeld 4: bewaar het e-mailadres ook in een mailinglijst.

<formulier>
Geef hier uw naam
En hier uw e-mailadres(name="email")
</formulier>
<reactieformat>(file="content/mailinglijsten/nieuwsbrief.list")
[email]
</reactieformat>

In dit voorbeeld wordt het ingevulde emailadres toegevoegd aan de mailinglijst nieuwsbrief.list.

Voorbeeld 5: opt-in, vraag eerst bevestiging per e-mail voor toevoegen aan een mailinglijst.

<formulier>
Geef hier uw naam
En hier uw e-mailadres(name="email")
</formulier>
<reactieformat file="content/mailinglijsten/nieuwsbrief.optin")
[email]
</reactieformat>

<email>
Bedankt voor uw aanmelding voor de Expertisecentrum LEEFtijd e-mail nieuwsbrief.
Klik op onderstaande link om uw aanmelding te bevestigen.
[optin=link]
Met vriendelijke groeten
Expertisecentrum LEEFtijd
</email>
<optin-ok>
Dank u wel. Uw aanmelding voor ontvangst van onze e-mail nieuwsbrief is bevestigd.
</optin-ok>
<optin-error>
Uw aanmelding is niet bevestigd. Probeert u zich opnieuw aan te melden.
</optin-error>

Bij opt-in worden de velden niet direct in nieuwsbrief.list toegevoegd maar eerst aan formulier.optin. De invuller krijgt een e-mail (naar het ingevulde e-mailadres) met daarin een link [optin_link] die geklikt moet worden om de aanmelding te bevestigen. Pas als dat gebeurt worden de velden vanuit formulier.optin verplaatst naar nieuwsbrief.list.

Op deze manier weet je zeker dat degene die zich aanmeld ook echt het eigen e-mailadres heeft ingevuld en voorkom je spam.

Voorbeeld 6: CAPTCHA

Een CAPTCHA-veld is een beveiliging tegen SPAM-software.

<formulier>
Geef hier uw naam
En hier uw e-mailadres(name="email")
Typ de 6 letters/cijfers over (ter voorkoming van spam)(type="captcha")
</formulier>