3.5 Zoekmachine-optimalisatie

WebEtui is vanuit de basis ontworpen en gebouwd voor de realisatie en het onderhoud van vindbare websites. De techniek die nodig is voor zoekmachine-optimalisatie zit verwerkt in de manier waarop de HTML/CSS templates zijn gemaakt en in de manier waarop WebEtui 'schone' HTML vanuit de XML/wiki paginateksten genereert.

De redacteur kan de vindbaarheid verbeteren door het toepassen van de juiste trefwoorden in teksten, titels en hyperlinks.

Wat kunt u als redactie doen om de website beter vindbaar te maken?

 • Gebruik in de tekst relevante woorden en termen. Bedenk op welke woorden uw doelgroep en waarop uw website gevonden moet worden. Vraag de doelgroep om trefwoorden!
 • Plaats woorden waarop gezocht gaat worden in de titels en tussenkopjes van pagina's (heading 1, 2 en 3).
 • Gebruik eventueel een afwijkende window title.
 • Geef iedere pagina een logische html bestandsnaam zoals "vindbaar_met_google.html", spaties zijn niet mogelijk in bestandsnamen maar underscores (_) worden door Google als woordscheidingstekens gezien.
 • Gebruik in de bestandsnamen directories met logische namen zoals "handleiding/geavanceerd/zoekmachine_optimalisatie"
 • Plaats in de pagina links naar relevante andere pagina's binnen de eigen site en gebruik in de linktekst relevante trefwoorden.
 • Plaats links naar andere pagina's.
 • Vraag andere websites links te plaatsen naar jouw pagina.
 • Plaats artikelen en reacties op andere (belangrijke) sites en plaats daarbij een link naar de eigen website.

Een afwijkende window title maken

WebEtui plaatst automatisch de eerste Heading 1 (H1) in de html window title <title>, gevolgd door de titel van de website. Om een afwijkende titel voor een pagina op te geven kunt u een veld <title> bovenin de XML/Tekst direct onder <pagina> plaatsen zoals in onderstaand voorbeeld.

<title>
Zoekmachine-optimalisatie vereist soms een eigen titel
</title>

Metatag keywords en description

Het belang van metatags voor de vindbaarheid van een website wordt vaak overschat. Met name "keywords" adviseren wij NIET te gebruiken. Zie ook How to Use HTML Meta Tags van Search Engine Watch.

De metatag description kan wel gebruikt worden, dit wordt ook vaak geadviseerd. Niet om de vindbaarheid te vergroten maar wel om (soms!) enige invloed uit te oefenen op het stukje tekst dat bij een zoekresultaat verschijnt. Zie hiervoor bijvoorbeeeld de meta-description: onderschatte factor in SEO

Een metatag description kan door de webdeveloper in een HTML template worden toegevoegd als in:

<head>
  <title>[WebEtui::title]</title>
  <meta name="description" content="[WebEtui::field(description, text)]">
  ...
</head>

Vervolgens kan de redacteur in de XML/tekst een veld <description> toevoegen alsvolgt.

<description>
Uitleg over de mogelijkheden van WebEtui om de vindbaarheid van een website te verbeteren.
</description>

Wat WebEtui doet voor zoekmachine-optimalisatie

 • Websites worden gebouwd met webstandaarden.
 • De door de redactie ingevoerde paginatekst wordt omgezet naar 'schone' HTML tags zoals H1, H2, UL, P, etc.
 • De tekst/tags ratio is hoog. Door het gebruik van schone HTML-tags en handgemaakt HTML-templates bevat de bron van een pagina veel tekst en weinig andere codes. Hierdoor zijn de pagina's van de website beter te indexeren en scoren ze beter in zoekmachines.
 • De H1 heading van een pagina wordt automatisch ook de titel van de pagina, tenzij gekozen wordt voor een afwijkende window title.
 • Menu's bestaan uit gestructureerde lijsten (LI) met hyperlinks, door google te bezoeken.
 • Het is eenvoudig om hyperlinks te maken
 • WebEtui genereert automatisch een sitemap: een htmlpagina met een hyperlink naar iedere andere website pagina. Ideaal voor Google om aan de hand van de sitemap iedere pagina te bezoeken.
 • Als er dynamische pagina's zijn, zoals bij een databank, worden overzichtsschermen getoond met hyperlinks naar afzonderlijke pagina's.